2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

Utility / આ સ્કિમમાં રોકાણ કરવાથી 5 વર્ષમાં થશે 14 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો

 invest in post office scheme

જ્યારે વાત બચતની હોય ત્યારે કેટલાક લોકોની બોલતી બંધ થઇ જાય છે કારણ કે ઇચ્છીને પણ તેઓ બચત કરી શકતા નથી, પરંતુ જો તમે નાના કે મોટા રોકાણ કર્યા હોય છે તો તમને ખૂબ સારો ફાયદો થાય છે અને બચત પણ થાય છે. નફો કમાવવા માટે તમે પોસ્ટ ઓફિસની શાનદાર સ્કિમમાં ઇનવેસ્ટ કરી શકો છો. આજે અમે તમને જણાવીશું કે કેવી રીતે તમે 5 વર્ષમાં 14 લાખ રૂપિયા કમાઇ શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ