સુવિધા / ખુશખબર, STમાં અપડાઉન કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, હવેથી...

important news for students who travel from st bus

એસટી બસમાં અપડાઉન કરતા કોઈપણ વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો હવેથી એસટીનો બસ પાસ રાજ્યના કોઇપણ ડેપોમાંથી કઢાવી શકશે. એસટી દ્વારા સેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમના ભાગરૂપે હવે ઓનલાઇન સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. જેને પરિણામે વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ અને મુસાફરોનો સમય પણ બગડતો અટકશે અને સરળતાથી પાસ પાસ મેળવી શકાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ