રિપોર્ટ / સરકારી જોબ પોર્ટલમાં 40 દિવસમાં 7 લાખ રજિસ્ટ્રેશન થયા પણ નોકરી મળી માત્ર આટલાને જ

Half of the registrations came in 40 days in the government job portal, but only that much was found.

માત્ર એક અઠવાડિયાની અંદર જ 14 થી 21 ઓગસ્ટની વચ્ચે રોજગાર પોર્ટલ પર 7 લાખ લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. જો કે જેટલા લોકોને નોકરી મળી તે આંકડો ઘણો ઓછો છે. રિપોર્ટ અનુસાર રજીસ્ટર થયેલા 7 લાખ લોકો માંથી માત્ર 691 લોકોને જ નોકરી મળી હતી. આ રિપોર્ટ કૌશલ વિકાસ મંત્રાલયના આંકડાઓ પર આધારિત છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ