સ્માર્ટ અમદાવાદ / 7.25 અબજની SVP હોસ્પિટલમાં સરકાર કેન્ટીન અને લોન્ડ્રી બનાવવાનું ભુલાઈ ગયું!

Government forgot to build canteen and laundry at  SVP hospital!

મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળા દ્વારા વી.એસ. હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં રૂ.૭પ૦ કરોડના ખર્ચે બનાવાયેલી સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ (એસવીપી) હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરાયા બાદ આ હોસ્પિટલ એક યા બીજા પ્રકારના વિવાદમાં સપડાઇ રહી છે. કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ કરતાં પણ વધુ સુવિધા દર્દીઓને પૂરી પાડવાનાં બણગાં ફૂંકતા સત્તાધીશો રોજના હજાર ઓપીડી દર્દી ઉપરાંત ઇન્ડોર દર્દી માટે કેન્ટીનની વ્યવસ્થા ઊભી કરી શક્યા નથી તેમજ દર્દીની પથારી, ઓશિકાંનાં કવર વગેરે ધોવા માટે લોન્ડ્રી પણ બનાવાઇ નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ