સુવિધા / ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવાં માટે હવે RTOના ધક્કા પૂરા, આ તારીખ બાદ ઓનલાઈન થશે પ્રક્રિયા

Driving license Renewal will online registration process from1st december

'ફેસલેસ' સેવા અંતર્ગત ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ અને આરસી બુક માટે ૧ ડિસેમ્બરથી હવે લોકોએ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી નહીં પડે કે અરજદારે કચેરીનો ધક્કો પણ નહીં ખાવો પડે. અરજદારે માત્ર ઓનલાઈન પ્રક્રિયા કરવી પડશે, જેમાં ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ રિન્યુઅલ અને આરસી બુક સહિતના ડોક્યુમેન્ટ પોસ્ટ મારફત ઘેરબેઠાં જ મળી જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ