નિવેદન / હૉટલ અને મૉલ ખુલ્લાં રાખીને શાળાઓ બંધ કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી: વર્લ્ડ બૅન્ક

coronavirus keeping schools closed world bank education director jaime saavedra

વિશ્વ બેંકના વૈશ્વિક શિક્ષા નિદેશક જૈમ સાવેદ્રાએ કહ્યું કે સ્કૂલો બંધ રાખવી વ્યાજબી નથી અને ભલે નવી લહેર આવે સ્કૂલ બંધ કરવું છેલ્લો ઉપાય હોવો જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ