ટેકનોલોજી / આ દેશમાં હવે ફેસ સ્કેનિંગ વિના મોબાઇલ યુઝ નહીં થઇ શકે: સીમકાર્ડ પણ નહીં મળે

China brings in mandatory facial recognition for mobile phone users

ચીનને સર્વેલન્સનો દેશ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ચીનની સરકાર લોકો પર જેવી નજર રાખે છે તેવું બહુ ઓછા દેશોમાં હશે. ચીનમાં લોકશાહી નથી તેથી ત્યાં અંકુશો પણ ઘણા બધા છે. ફેસબુક,ગુગલ,વોટસએપ પર ત્યાં પ્રતિબંધ છે. ત્યાં જનઆંદોલન થતાં નથી અને થાય તો તેને લોખંડી હાથે કચડી નાખવામાં આવે છે. ચીનની સરકારે હવે એક નવો કાયદો ઘડ્યો છે. જે મુજબ કોઇપણ નાગરિકને ફેસ સ્કેન વિના સીમકાર્ડ નહીં મળે અને ફોનનો ઉપયોગ પણ કરી શકશે ચીનની સરકારના આ નિર્ણયનો વિવાદ થઈ રહ્યો છે. નિર્ણયનો વિવાદ થઈ રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ