આંકલાવ / VIDEO : વાતો સ્માર્ટ સ્કૂલોની, પણ ગામડાઓમાં પગ મૂકતાં બીક લાગે તેવી સ્કૂલો : આણંદમાં ખુલ્લામાં બેસીને ભણવા મજબૂર છે બાળકો

Children forced to study sitting in the open in Anand's primary school

Anand Latest News: પ્રાથમિક શાળામાં બાળકો પણ છે, પરંતુ ઓરડો નથી. આ પ્રાથમિક શાળાના ઓરડા જર્જરિત બની ગયા છે. ઓરડાની દિવાલો પરથી પ્લાસ્ટર ઉખડી ગયા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ