આણંદ / ગૃહિણી ખર્ચ કરવા તૈયાર થઈ જાવ! અમુલ દૂધના ભાવમાં રૂ 2નો તોળાઈ રહેલો ભાવ વધારો

Amul may Hike Milk Prices By Rs 2 Per Litre

સુમુલ ડેરી દ્વારા દૂધના ભાવમાં લીટરે બે રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભાવ વધારા પાછળ એવું કારણ આપ્યું છે કે, પશુદાણના ભાવમાં 140 રૂપિયાનો વધારો થતા દૂધના ભાવો વધારવામાં આવ્યા છે. સુમુલ અને અમૂલ હવે સાથે જ સંકળાયેલી ડેરીઓ છે. જેના કારણે નજીકના સમયમાં અમુલ દૂધના ભાવો વધવાની શક્યતા છે. તેથી લોકોએ હવે અમુલ દૂધના ભાવ વધારા માટે તૈયારી રાખવી પડશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ