નિર્ણય / કચરો 'ભેગો' કરવા રૂ.12 કરોડ 'છૂટા' કરાશે, અમદાવાદ મનપા ઘરે-ઘરે આપશે ડસ્ટબીન

Ahmedabad Municipal Corporation dustbin Costs

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ડસ્ટબીન પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરશે. AMC ડસ્ટબીન પાછળ રૂ.12 કરોડથી વધુનો ખર્ચ કરશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ