એક્શન / સુરતના BRTS કોરિડોરમાં સ્વિંગ ગેટ લગાવવાનો કરોડોનો ખર્ચો માથે પડ્યો, મોટા ભાગના ગેટ ખરાબ, કંપનીને કરશે બ્લેક લિસ્ટ

Action against agency for installing swinggates in Surat BRTS corridor

Surat News: સુરત BRTS કરિડોરમાં સ્વિંગ ગેટ લગાવવા પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરવા છતાં 278 ગેટમાંથી ફક્ત 50 ગેટ કાર્યરત, શાસકોએ એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરવા સ્થાયી સમિતિમાં કરી તાકીદ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ