મોટા સમાચાર / સારા સમાચાર: ગુજરાતની દવા કંપનીએ બનાવેલી કોરોનાની આ સ્વદેશી રસીને ટૂંક સમયમાં મળી શકે મંજૂરી

 zycov d covid 19 vaccine emergency use on children drug controller general of india central drug laboratory kasauli

ઝાયડસ ડી રસી 12 વર્ષ અને તેનાથી વધારે ઉંમરના બાળકો સહિત તમામ પર કારગત છે જેથી મંજૂરી મળી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ