રાજ્યસભા ચૂંટણી / કોણ છે એ સાત ચહેરા? જેમને BJP યુપી ક્વોટામાંથી મોકલી રહી છે રાજ્યસભા, એક તો ક્યારેક રાહુલ ગાંધીથી હતા ખાસ નજીક

Who are the seven faces? Whom BJP is sending from UP quota to Rajya Sabha

Rajya Sabha Elections 2024 Latest News: BJPએ રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે 14 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી, UPના 7 ઉમેદવારોમાં ઉચ્ચ જાતિ, OBC અને મહિલા ચહેરાઓ છે પરંતુ એક પણ દલિત ચહેરો નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ