આગાહી / ગુજરાતવાસીઓ કડકડતી ઠંડી બાદ હવે ગરમીમાં શેકાવા તૈયાર રહેજો, 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં થશે આટલાં ડિગ્રીનો વધારો

weather department forecast for heatwave in gujarat news

કડકડતી ઠંડી વચ્ચે હવે ગુજરાતીઓને ઠંડીમાં થોડી રાહત મળશે તેવી હવામાન વિભાગની વકી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ