સુરત / બેકારીએ યુવકને બનાવ્યો ચોર! ફ્લેટની લોનનો માસિક હપ્તો ભરવા બાઈક ચોર્યું, એક ભૂલે પથારી ફેરવી

Unemployment turned a jeweler into a thief in Surat

જ્યારે માણસ પર જવાબદારીઓનું ભારણ વધી જાય છે. અને આર્થિક બોજા હેઠે દબાઈ જાય છે.. ત્યારે તે કોઈપણ રસ્તો અપનાવી શકે છે. આવું જ કાંઈક સુરતમાં સામે આવ્યું છે. જ્યાં એક રત્નકલાકાર ચોર બની ગયો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ