ધર્મ / વસંત પંચમીના દિવસે ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ આ કામ, માં સરસ્વતી ગુસ્સે થઈ જશે

This year Vasant Panchami will be celebrated on February 14

હિન્દુ પંચાંગ પ્રમાણે માઘ મહિનાની શુક્લ પક્ષની પાંચમનાં દર વર્ષે વસંત પંચમી ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે વસંત પંચમી 14 ફેબ્રુઆરીનાં દિવસે ઉજવવામાં આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ