નિર્ણય / ભક્તો વાંચી લેજો: આ તારીખો દરમ્યાન અંબાજીમાં રોપ-વે સુવિધા રહેશે બંધ, જાણો કેમ

The ropeway facility in Ambaji will remain closed during these dates

અંબાજીમાં ગબ્બર પર્વત પર રોપ-વે સુવિધા 4 દિવસ સુધી રહેશે બંધ, રિપેરિંગ કામ માટે રોપ-વે સુવિધા 2 ઓગસ્ટથી 5 ઓગસ્ટ સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ