સુરેન્દ્રનગર / બુબવાણા ગામે ટ્રેક્ટરની ટ્રોલી વીજ વાયરને અડકી જતાં 3 લોકોની જિંદગી પૂરી, ખેડૂતો માટે ખતરારૂપ ઘટના

surendranagar bubvana short circuit: trector trolly was affected by pgvcl loose wire, 3 died

સુરેન્દ્રનગરના બુબવાણા પાસે મજૂરોને લઈ જતી ટ્રેક્ટર ટ્રોલીમાં વીજ વાયર અડી જવાને લીધે 3 મજૂરોનું મૃત્યુ નિપજ્યું જ્યારે 5-6 મજૂરો ગંભીરરીતે ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ