સંઘર્ષથી સફળતા / કોણ છે કચરામાંથી કંચન બનાવનાર આ MBA યુવાન? જે આજે 600થી વધારે લોકોને પૂરી પાડે છે રોજગારી

Surat studied MBA and started farming young man named Narendra Patel from Machisadda

Surat News: સુરતના માછીસાદડા ગામના નરેન્દ્ર પટેલ નામના યુવાને MBAનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ નોકરી શરૂ કરી અને તે નોકરીને પણ થોડા જ સમયમાં છોડીને ખેતી શરૂ કરી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ