દિલ્હી / VIDEO: રાહુલ ગાંધીએ રેલવે સ્ટેશન પર કુલી-રિક્ષા ડ્રાઈવરો સાથે કર્યો સંવાદ, પોતે લાલ શર્ટ પહેરી માથે સૂટકેસ ઊંચકી

Rahul Gandhi interacted with coolie-rickshaw drivers at the railway station

Rahul Gandhi Meet Porters News: આનંદ વિહાર રેલવે સ્ટેશન પહોંચેલા રાહુલ ગાંધીએ કુલીઓ મળી તેમણે કામ કરતી વખતે પડતી મુશ્કેલીઓ વિશે પૂછ્યું 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ