ટેક્નિક ટિપ્સ / શું તમારો ફોન સ્લૉ ચાલી રહ્યો છે? તો ટેન્શન શેનું? ફટાફટ કરી લો આ કામ, બુલેટ ગતિએ દોડવા લાગશે ઇન્ટરનેટ

Is your phone running slow? So what's the tension? Do this quickly, the internet will start running at bullet speed

શું તમને પણ એવું લાગે છે કે તમારા સ્માર્ટફોનમાં પણ ઈન્ટરનેટ સ્પીડ ધીમી છે? તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. ફોનમાં ઈન્ટરનેટ સ્પીડ વધારવાની આ ટિપ્સ જાણી લો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ