એશિયન ગેમ્સ / BIG NEWS : ઘોડેસવારીમાં પણ વાગ્યો ભારતનો ડંકો, 41 વર્ષ બાદ જીત્યો પહેલો ગોલ્ડ, એશિયન ગેમ્સમાં ત્રીજો

India Win 1st Equestrian Gold In 41 Years, 3rd This Edition

એશિયન ગેમ્સમાં ભારતને ત્રીજો ગોલ્ડ મળ્યો છે. 41 વર્ષના લાંબા સમય બાદ ભારતીય અશ્વારોહણ ટીમે ઘોડેસવારીમાં ગોલ્ડ જીત્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ