જાણકારી / જાણો શું છે ગ્રેજ્યુએટી, કેવી રીતે થાય છે ગણતરી

How to check Gratuity balance eligibility formula and other details

જો કર્મચારી કોઇ કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ સુધી કામ કરે છે, તો કંપની તરફથી એક નિશ્ચિત રાશિ આપવામાં આવે છે, જેણે ગેજ્યુએટી કહેવામાં આવે છે. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ