શિક્ષણ / ઠાગા-ઠૈયા કરું છું,ચાંચૂડી ઘડાવું છું; ગુજરાત યૂનિ.ની મુરાદ મેલી કે વહીવટ ખાડે? વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન

Gujarat Uni. Harassing students by the slow process of Admission

ગુજરાત યૂનિવર્સિટીમાં વિલંબથી ચાલી રહેલી પ્રવેશ પ્રકીયાના કારણે ખાનગી યૂનિવર્સિટીતરફ વળી જતા વિધાર્થીઓ.શું ગુજરાત યૂનિ.ના સતાધીશો જૂદું ગણિત માંડે છે ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ