વાહ! / ગુજરાતમાં આ ગામના ખેડૂતો કરી રહ્યા છે એવા છોડની ખેતી કે, જેના 1 લીટર તેલના મળે છે 14 હજાર રુપિયા

gujarat farmer cultivates geranium 1 liter of oil gets 14 thousand rupees

ગુજરાતના ખેડૂતો વિદેશમાં થનારી જિરેનિયમ (Geranium)ની ખેતીમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ