તમારા કામનું / સોનું આજે ફરી થયું મોંઘુ તો ચાંદી થયુ સસ્તું, જાણો શું છે આજના ભાવ

gold price today jumps silver price dip check 10 gram 22 carat gold rate

સોના- ચાંદીના ભાવમાં એકવાર ફરીથી ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ