હેલ્થ / તમારા નખની ઉપર દેખાય છે આ નિશાન? તો જરા સંભાળીને રહેજો, આપે છે બીમારીઓને આમંત્રણ

Do these marks appear above your nails? So take care, it invites illness

ઘણી વખત ડૉક્ટરો પણ દર્દીના નખ જોઈને રોગ વિશે જાણી લે છે. એવામાં ચાલો આજે જાણીએ કે કયા પ્રકારના નખના લક્ષણો કઈ બીમારીઓ વિશે જણાવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ