શિવ સદા સહાયતે / 'બિપોરજોય' નામના સંકટથી બચવા ભક્તો સોમનાથ દાદાના શરણે, ભર વરસાદે પ્રાર્થના કરતા શ્રદ્ઘાળુઓ કેમેરામાં કેદ

Devotees surrender to Somnath Dada to avoid the crisis called 'Biporjoy', Devotees praying in full rain captured on camera

Biporjoy Cyclone Somnath Temple News: ભક્તો ચાલુ વરસાદે પણ મૃત્યુંજય મહાદેવ સોમનાથ મહાદેવને બિપોરજોય વાવાઝોડાના સંકટમાંથી ઉગારી લેવા પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ