પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

ચૂંટણી પરિણામ / જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાનું પરિણામ પર કોંગ્રેસનું નિવેદન: અમારી આંતરિક ખેંચતાણ કારણે હાર થઇ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ