મોટો નિર્ણય! / સરકાર આ મોટી કંપનીઓમાં પોતાનો હિસ્સો વેચશે, તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી

central government disinvestment plan in coal india and other 3 companies

કેન્દ્ર સરકાર દેશની ઘણી મોટી કંપનીઓને વેચવાની યોજના બનાવી રહી છે. જેમાં કોલ ઈન્ડિયા સહિત દેશની ઘણી મોટી કંપનીઓ સામેલ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ