શિક્ષણ / ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષાને લઈને મોટો નિર્ણય, CBSEની પરીક્ષાને લઇ નોટિફિકેશન જાહેર

CBSE Class 10 exams from November 30 Class 12 from December 1

સીબીએસઈ દ્વારા આ વખતે ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા બે ટર્મમાં લેવાશે. પ્રથમ ટર્મની પરીક્ષાનું આયોજન નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ