કાર્યવાહી / રાજકોટમાં પાંચ લાખની લાંચ લેતા કેન્દ્રના ટોચના અધિકારી ઝડપાયા, CBIની કાર્યવાહીથી પડ્યો સોંપો

CBI nabs central official for taking bribe of Rs 5 lakh

સીબીઆઈએ રૂ.પાંચ લાખની લાંચ લેવા બદલ સંયુક્ત ડીજીએફટીની ધરપકડ કરી છે, રૂપિયા પાંચ લાખની લાંચ માંગવા અને સ્વીકારવા બદલ સંયુક્ત ડીજીએફટી ડાયરેક્ટરેટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ રાજકોટની ધરપકડ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ