નિયમોની ઐસી કી તૈસી / ટ્રાફિક નિયમો તોડવામાં અમદાવાદીઓ અવ્વલ! છેલ્લાં એક વર્ષમાં સીટબેલ્ટ ન પહેરનાર 36000 લોકો, દંડ વસૂલી પહોંચી કરોડોમાં

Ahmedabadi people are top in breaking traffic rules! 36000 people not wearing seatbelt in last one year

Ahmedabad Traffic Rules Latest News: એક વર્ષમાં અમદાવાદમાં સીટબેલ્ટ ન પહેરનાર 36000 લોકો ઝડપાયા, પોલીસે અત્યાર સુધીમાં રૂ.1.83 કરોડનો દંડ વસૂલ્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ