ખોટો દંભ / ગજનવીની કબર પર પહોંચ્યો તાલિબાની નેતા અનસ હક્કાની, સોમનાથ મંદિર તોડવાનો ઉલ્લેખ કરતા જાણો શું કહ્યું...

afghanistan taliban leader anas haqqani visited mahmud ghaznavi shrine somnath temple

તાલિબાની નેતા અનસ હક્કાની મહમ્મદ ગજનવીની કબ્ર પર પહોંચીને ગજનવીના વખાણ કરતા સોમનાથ મંદિર તોડવાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ