કેવી દુર્દશા? / લો બોલો! કિલો 200 રૂપિયે વેચાતા ટામેટાંના સીધા 2 રૂપિયા, ખેડૂતોએ ફરી ચોધાર આંસુએ આવ્યો રડવાનો વારો

With tomatoes selling at Rs 200 per kg at Rs 2 directly, farmers are in trouble

Sabarkantha News: ટામેટાની ખેતી કરતા ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની, બે મહિના પહેલાં 200 રુપિયે કિલો વેચાતા ટામેટા અત્યારે માત્ર બે રુપિયે કિલો વેચવા માટે ખેડૂતો મજબૂર.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ