પ્રતિક્રિયા / પાવાગઢમાં રોપ-વે અધવચ્ચે જ કઈ રીતે ફસાઈ? મેનેજરે આપ્યો જવાબ, 40 મિનિટ સુધી હવામાં ફસાયા હતા ભક્તો

Pavagarh Tragedy: Usha Braco Company Manager Vinod Prasad's talk with VTV NEWS

Panchmahal News: પાવાગઢમાં રોપ-વેનો કેબલ ઉતરી જવાના મુદ્દે ઉષા બ્રેકો કંપનીના મેનેજર વિનોદ પ્રસાદે કહ્યું કે, રોપ-વેના પોલ નંબર 5 પર સર્જાઈ હતી ટેક્નિકલ ખામી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ