કચ્છ / કેરી બાદ જીઆઈ-ટેગ મેળવી ગુજરાતના આ મીઠા ફળે રચ્યો ઇતિહાસ, દુનિયાભરની બજારમાં મળશે આદર, ખેડૂતો ખુશ-ખુશાલ

Kharek, known as Kutchi Suka Mewa, received GI-tag recognition

Kutch News: રાજય સરકારની સરદારકૃષિનગર દાંતિવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના ખારેક સંશોધન કેન્‍દ્ર મુંદ્રાના પ્રયાસોને સફળતા મળી છે, જીઆઈ-ટેગ સાથે કચ્છની દેશી ખારેકે રચ્યો ઇતિહાસ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ