પ્રવાસન / ગુજરાતીઓ સાવધાનઃ સાપુતારામાં સેલ્ફી લેશો તો લોકઅપમાં જવું પડશે 

Gujaratis Caution: If you take a selfie in Saputara, you have to go to lockup

વરસાદમાં ગુજરાતીઓ માઉન્ટ આબુ, સાપુતારા જેવાં હિલ સ્ટેશનો પર ફરવા જવા માટે દોટ મૂકી 

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ