મહામંથન / શિક્ષકો અને શાળાઓના આ પ્રશ્નો પડતર કેમ? શિક્ષણમંત્રીએ બાહેંધરી આપી તો પણ ઉચાટ કેમ?

Even if the Minister of Education gave the guarantee, why the hike?

છેલ્લા ઘણા સમયથી શિક્ષકો તેઓની પડતર માંગણીઓને લઈને આંદોલન તેમજ આવેદનપત્રો આપી ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે તો ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓનાં કેટલાક વર્ગો પણ બંધ થઈ ગયા છે. તો પણ સરકારનું પેટનું પાણી પણ હલતું નથી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ