ગુરુપ્રેમ / VIDEO : વિદ્યાર્થીઓએ ક્લાસરુમમાં ઉજવી પ્રોફેસરની પ્રેગનન્સી, જેવા દાખલ થયાં કે થયું આવું, વીડિયો વાયરલ

Viral video: Students throw unforgettable baby shower for professor, internet calls it 'super cute'

કેરળમાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના પ્રેગનન્ટ પ્રોફેસર માટે ક્લાસરુમમાં શણગારીને તેમને બેબી શાવર આપ્યું હતું.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ