વાસ્તુ શાસ્ત્ર / ઘરમાં આ પેઇન્ટિંગ લગાવી હોય તો ઉતારી પધારાવી દેજો, ઘર બનશે કકળાટિયું, આર્થિક રીતે પણ પડશે ખૂબનો મારો

vastu shashtra know good vastu tips for home pantings

ઘર સજાવવા માટે ઘરમાં અલગ અલગ ફોટોઝ અને પેઈન્ટિંગ્સ લગાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ફોટોઝ ઘરમાં લગાવવાથી ઘરમાં નેગેટીવ એનર્જીનો સંચાર થાય છે, જેના કારણે દુર્ભાગ્યનું આગમન થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ