મનોરંજન / 'ધ કેરલા સ્ટોરી' એ તોડ્યો KGF 2નો રેકોર્ડ, 10મા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર કરી સૌથી વધુ કમાણી

The Kerala Story breaks KGF 2 record, highest grosser at the box office on 10th day

મોટી ફિલ્મો બીજા સપ્તાહમાં પ્રથમ સપ્તાહની સરખામણીમાં અડધી કમાણી શરૂ કરે છે, ત્યાં બીજો રવિવાર ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' માટે સૌથી વધુ કમાણી કરનાર દિવસ બન્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ