જાણવા જેવું / કેવી રીતે થાય બરફવર્ષા? આકાશી ઘટના પહાડો પર જ કેમ થાય છે, પીગળતા કેટલી વાર લાગે?

Snow falls when the air temperature is -9 degrees Celsius or colder

પહાડી ક્ષેત્રની ઊંચાઈ સમુદ્ર તટથી વધુ હોય છે. સમુદ્ર તટથી ઊંચાઈ વાળા વિસ્તારમાં વર્ષ દરમિયાન વાતાવરણ ઠંડુ જ રહે છે. જે હિમવર્ષાનું મુખ્ય કારણ છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ