જબરદસ્ત વધારો.. / તોફાની તેજી: 7 રૂપિયાના શેરે 4 વર્ષમાં આપ્યું 22000 ટકાનું રિર્ટન, બે વખત બોનસ અલગ

Shares of KPI Green Energy have grown over 22000% in the last 4 years

છેલ્લા 4 વર્ષમાં KPI ગ્રીન એનર્જીનો શેર 22000% થી વધુ વધ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના શેર રૂ.7 થી વધીને રૂ.1600 થયા છે. કંપનીએ બે વખત બોનસ શેરની ભેટ આપી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ