લાભાર્થી / 'મારા પેટનું ઓપરેશન અને મારી માતાના હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા મફત થઈ', તમે પણ કેન્દ્રની આ યોજનાનો જરૂર પડે લેજો લાભ

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: Beneficiary patients of AYUSHMAN CARD share treatment stories

આયુષ્યમાન કાર્ડથી હું ખભાની ઇજાની શ્રેષ્ઠ સારવાર કરાવી શક્યો,  મારા પેટનું ઓપરેશન અને મારી માતાના હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા મફત થઈ : જગદીશ પરમાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ