રિએક્શન / સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, મુંબઈ મોર્ડલથી શીખો, BMCના ચીફ બોલ્યા, અમારા પર હસનારા સાથે પ્લાન કેવી રીતે શેર કરુ?

on oxygen crisis in delhi bmc chief said how to share mumbai model with those who laugh at us

સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી સરકારને મુંબઈ પાસેથી શીખ લેવા કહ્યુ હતુ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ