ગોધરા / લાખો રૂપિયા પાણીમાં ગયા, નિર્માણમાં હલકું મટિરિયલ વપરાતા તણાયો ચેકડેમ, આંગળિયા ગામજનોની આશાનું ધોવાણ

Lakhs of rupees went into water, check dam using light material in construction, erosion of hope of Angaliya villagers

ગોધરા તાલુકાના આંગડિયા ગામમાંથી મેશરી નદી પસાર થઈ રહી છે. ઉનાળા દરમિયાન પીવાના પાણીની સુવિધા મળી રહે એ માટે ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ગુણવત્તા સભર મટીરીયલ્સનો ઉપયોગ ન થતા ચેકડેમ જર્જરીત બન્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ