જેતપુર / 'સવા કરોડ છીએ, મુંછના આંકડાનો જરૂર પડે ઉપયોગ કરો..' ખોડલધામ ચેરમેન નરેશ પટેલે પાટીદાર યુવાનો કર્યો હુંકાર

Khodaldham Vidyarthi Samiti Convener Meet-2023 meeting organized Patidar leader Naresh Patel

નરેશ પટેલે જણાવ્યું કે, પાટીદાર યુવાનો હાલના સમયમાં મૂછોના આકડા રાખતા થયા છે, મૂછોના આંકડા રાખવા પણ ઉપયોગ કરવો પડે ત્યારે કરી લેવો જોઈએ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ