સુવિધા / સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ, હીરાસર એરપોર્ટ આ સમયગાળામાં થઈ શકે શરૂ, PM મોદીના હસ્તે થઈ શકે લોકાર્પણ

Hirasar airport can be started in this period

રાજકોટ હિસાસર એરપોર્ટનાં લોકાર્પણની લઈને વહીવટી તંત્રએ તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે. લોકાર્પણની તારીખ નક્કી કરવા માટે એરપોર્ટ ઓર્થોરિટીનાં અધિકારીઓએ દિલ્હીમાં ધામાં નાંખ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ