પ્રેરણા / આનાથી સારી દિવાળી કોની હોઈ શકે? જે દીકરીને મા-બાપે તરછોડી તેને મળી કિન્નરોની છાયા

heart touching story kinnar adopt orphan child in surat

દરેક માટે જિંદગી સામાન્ય નથી હોતી, કેટલાક લોકો સામે જિદગી એવા સવાલ લઈને આવી હોય છે કે તેનો ક્યો જવાબ સાચો એ શોધવામાં જ ઉંમર પસાર થઈ જાય છે પરંતુ કેટલાક એવા પણ લોકો હોય છે. જે જિંદગીને સામો સવાલ કરીને અભિશાપને આશીર્વાદમાં પલટાવી નાખતા હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ